parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Viso organizacijos dokumentų gyvavimo ciklo valdymas. Mažiau popieriaus – daugiau tvarkos!

Įsivaizduokite programinę įrangą, kuri leidžia centralizuotai kaupti visus organizacijoje sukuriamus bei gaunamus dokumentus, įvairaus formato turinį, įgalina nepasimesti tarp skirtingų jų versijų ir redakcijų, elektroniniu būdu juos vizuoti ir pasirašyti, automatiškai nukreipti ir nusiųsti reikiamus elektroninius dokumentus jų adresatams.

Įsivaizduokite, kad ši programinė įranga kiekvienam darbuotojui padeda per daug trumpesnį laiką atlikti praktiškai visus su dokumentais susijusius veiksmus (parengti, redaguoti, išsaugoti, archyvuoti) ir leidžia sutaupyti dokumentų spausdinimui, kopijavimui bei tvarkymui skirtas išlaidas.

Įsivaizduokite, kad dokumentus galima surasti ir susipažinti su juose esančia informacija bet kuriuo metu, kai tai yra reikalinga, o dokumentais ir juose esančia informacija gali naudotis tik tie asmenys, kuriems jie skirti.

Įsivaizduokite, kad šia programine įranga paprasta naudotis, o ji suteikia galimybę atlikti įvairiapusę analizę.

Įsivaizduokite, kad viešuosius dokumentus galima automatiškai paskelbti internete, o taip pat internetu galima parašyti prašymą ar paklausimą ir internetu sužinoti, kaip jis vykdomas.

Visa tai atlikti leidžia ir padeda Sintagmos sukurta dokumentų valdymo sistemų linija Avilys.

Supaprastintas dokumentų rengimas ir derinimas

 Organizacijos darbuotojai gali patogiau rengti dokumentus, naudodami „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir kitas programas ir iš anksto parengtas formas, juos derinti, kaupti, vizuoti ir pasirašyti. Sistema suteikia galimybę apriboti/uždrausti keliems vartotojams vienu metu redaguoti tą patį dokumentą, susieti dokumentus nuorodomis.

Dokumentų registracija, klasifikuotas saugojimas ir apskaita

Sistema padeda registruoti, saugoti, apskaityti visus organizacijos gaunamus, siunčiamus, vidaus dokumentus, juos skenuoti ir kaupti elektronine forma, elektronine forma perduoti vadovams, pateikti susipažinti darbuotojams ar jų grupėms.

Darbo užduočių vykdymo kontrolė

Sistema padeda formuoti užduotis organizacijos darbuotojams pagal gautus ar vidaus dokumentus ir be dokumentų, nurodyti vykdytojus, atlikimo terminus, stebėti, kaip vykdomos užduotys, pažymėti, kad užduotis įvykdyta.

Posėdžių informacijos tvarkymas

Sistema padeda registruoti, saugoti, tvarkyti posėdžių informaciją, formuoti posėdžio darbotvarkę.

Paprastas ir patikimas dokumentų archyvavimas

Nebeaktualūs organizacijos dokumentai gali būti perkeliami į elektroninį archyvą pagal nustatytus požymius, dokumentams gali būti suteikiami archyviniai rekvizitai, registruojami ir spausdinami archyvo aprašai. Darbuotojai gali susirasti reikiamą dokumentą archyve ir jį peržiūrėti.

*

Pagrindiniai sistemos „Avilys“ pranašumai:

Išplėstinė dokumentų paieška sudaro galimybę ieškoti reikiamos informacijos tarp visų centrinėje saugykloje saugomų dokumentų pagal žodžius arba jų dalis, esančias tiek dokumentų rekvizituose, tiek pačiuose tekstuose. Galima ieškoti reikiamos informacijos tiek aktualioje saugykloje, tiek tarp visų archyvinių dokumentų.

Dokumentų saugyklos lankstumas leidžia ją pritaikyti kiekvienos organizacijos poreikiams priklausomai nuo organizacijos struktūros, funkcijų pasidalijimo, kuriamų ir gaunamų dokumentų pobūdžio ir apimties.   

Visų atliktų veiksmų kaupimas leidžia bet kuriuo metu sužinoti, kur dokumentas yra bei kokie veiksmai buvo atlikti.

 „Avilys“ veikia daugumoje operacinių sistemų (IBM AIX, „Linux” ir „Microsoft Windows”).

*

 „Avilys“ dokumentams registruoti – tai sistema:

 • kurios pagrindinė paskirtis: registruoti, saugoti bei apskaityti visus organizacijos gaunamus, siunčiamus ir  vidaus dokumentus,
 • kuri labai lanksti organizuojant įvairiems organizacijos struktūriniams vienetams paskirstytą darbą,
 • kuri naudoja „IBM Lotus Domino/Notes“ programinę įrangą išnaudodama stipriąsias jos saugumo ypatybes.
 • „Avilys“ dokumentams rengti – tai sistema, kuri:

  • turi įvairių priemonių dokumentų versijoms valdyti,
  • leidžia valdyti prieigą prie dokumentų priklausomai nuo jų būsenos,
  • leidžia paprastai ir patogiai išsaugoti dokumentus, perkeltus tiesiai iš „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Outlook“ ir kitų programų,
  • leidžia registruoti bei tvarkyti visus organizacijos dokumentus,
  • leidžia dirbti per interneto sąsają,
  • naudoja „IBM Lotus Domino/Notes“ bei „IBM Document Manager“ programinę įrangą išnaudodama išplėtotas viso dokumentų gyvavimo ciklo valdymo priemones.

  „Avilys“ dokumentams ir paslaugoms – tai sistema, kuri:

  • turi įvairių priemonių teikti paslaugas „vieno langelio“ principu bei paskirstyti dokumentus pagal teikiamų paslaugų tipus,
  • leidžia interesantams pildyti ir perduoti prašymus internetu bei internetu bet kada pamatyti prašymo nagrinėjimo būseną,
  • turi priemonių visam darbo su dokumentais ciklui valdyti,
  • turi priemones dokumentų versijų valdyti,
  • leidžia dirbti per interneto sąsają,
  • gali funkcionuoti naudojant tik atvirojo kodo programinę įrangą (arba duomenis gali saugoti komercinėse reliacinėse duomenų bazėse).

  „Avilys“ turiniui archyvuoti – tai sistema, kuri:

  • leidžia kaupti bei valdyti įvairių tipų dokumentus, iliustracijas, brėžinius, garso ir vaizdo medžiagą,
  • įgalina efektyviai saugoti ypač didelius duomenų kiekius ir greitai rasti reikalingą dokumentą,
  • diske saugomą informaciją perkelia į pigesnius ir talpesnius saugojimo įrenginius (pavyzdžiui, magnetines juostas) ir esant poreikiui grąžina atgal vartotojui to nepastebint,
  • leidžia įkelti, redaguoti ir išsaugoti standartinėmis biuro programomis paruoštus dokumentus,
  • leidžia savarankiškai papildyti ir modifikuoti dokumentų klasifikavimo atributų rinkinį,
  • suteikia vartotojams galimybę papildyti saugomus dokumentus savo komentarais, o grafinius dokumentus - įvairiomis žymomis,
  • leidžia kurti dokumentų paskirstymo aprašymus, pagal kuriuos galima nukreipti dokumentus nurodytiems sistemos vartotojams,
  • leidžia dirbti naudojant interneto naršyklę,
  • yra lengvai integruojama į kitas sistemas programavimo priemonėmis „Java API” ir „C++ API”,
  • naudoja „IBM DB2 Content Manager“ standartinę programinę įrangą.
 • Patalpino: Audra Vaineikytė, SINTAGMA

  2005-10-18

   
       
  INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
  Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos