parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Projektas „Outsource2Lithuania“

INFOBALT, įmonių asociacija

Stendo nr.:    G5.12  

Lietuva, LT-01130 Vilnius, Vokiečių g. 28/17-16
WWW:www.infobalt.lt
www.outsource2lithuania.com
Vadovai:Vytautas Vitkauskas, prezidentas
Džiugas Juknys, direktorius

Asmuo kontaktams:

Nikolaj Goranin
Tel.:+370 6 981 7036
+370 5 262 2623
Faks.:+370 5 262 2629
E.paštas:office@infobalt.lt
n.goranin@infobalt.lt

Logo

Kataloginė informacija

Pagrindinė informacija apie produktą:

Projektas apima 15 Lietuvos įmonių, dirbančių ITT prekių bei paslaugų eksporto srityje. Tai pirmas Lietuvoje projektas, skirtas užsakovų paieškai užsienyje, reklamai, kurti bendrą Lietuvos ITT sektoriaus įvaizdį Europoje ir atstovauti projekto dalyvių interesams. „Outsource2Lithuania“ siekia atstovauti užsienyje Lietuvos įmonėms ir mažinti projekto dalyvių rinkodaros išlaidas.

Produkto rinka:

Projektas formuoja Lietuvos, kaip artimos užsakomųjų ITT paslaugų (angl. „near-shore outsourcing“) teikėjos, įvaizdį ir yra nukreiptas į užsakovų paiešką Vakarų bei Šiaurės Europos šalyse.

Marketingas:

Projekto portale teikiama informacija apie projekto tikslus, bendradarbiavimo su Lietuva privalumus bei projekto dalyvius. Užsienio užsakovai gali ieškotis partnerių Lietuvoje, registruoti savo užsakymus, gauti aktualiausios informacijos apie Lietuvos ITT sektorių. Projekto dalyviai turi priėjimą prie konfidencialios užsakymų informacijos, kontaktų sąrašo, gali efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje ir vienytis stambesniems užsakymams vykdyti. „Outsource2Lithuania“ administracija bei projekto dalyviai nuolat dalyvauja tarptautinėse parodose, konferencijose ir renginiuose, skirtuose užsakomųjų ITT paslaugų rinkai, leidžiami reklaminiai leidiniai. Projekto administracija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos ekonominės plėtros agentūra ir LR ekonomikos atašė.

Tolimesni produkto vystymo planai:

Tolimesni projekto plėtros planai siejami su ES struktūrinių fondų ir kitų ES paramos fondų panaudojimu projekto rinkodaros plėtrai, reklamos ir viešųjų ryšių akcijų rengimu konkrečioms Europos šalims, ITT sektoriaus analizės darbais ir glaudesniu bendradarbiavimu su Lietuvos oficialiais atstovais užsienyje. Svarstomos galimybės susivienyti bendrai veiklai su Baltijos regiono šalimis - Latvija bei Estija.

 

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos