parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

SES2004 - statybos ir remonto darbų kainos apskaičiavimo ir sąmatinės dokumentacijos rengimo programa

Statybų ekonominiai skaičiavimai (SES)

Stendo nr.:    G5.08  

Lietuva, LT-50220 Kaunas, Birželio 23-iosios g. 23F
WWW:www.ses.lt
Vadovai:Rimvydas Mikalauskas, Saulius Mikalauskas

Asmuo kontaktams:

Saulius Mikalauskas
Tel.:+370 5 270 1644
+370 686 20196
Faks.:85 270 1644
E.paštas:saulius.mikalauskas@ses.lt

Logo

SES2004 - statybos ir remonto darbų kainos apskaičiavimo ir sąmatinės dokumentacijos rengimo programa

Aukščiausius standartus atitinkanti statybos bei remonto darbų kainos apskaičiavimo ir sąmatinės dokumentacijos rengimo programa. Modulinė, ypač lanksti programos struktūra leidžia prisiderinti prie bet kokių vartotojo reikalavimų, todėl tinka ir privačiam vartotojui, ir dešimtis darbo vietų turinčiai stambiai įmonei ar organizacijai. Plačios dokumentų importo ir eksporto galimybės suteikia vartotojui laisvę bendraujant su kitais statybos proceso dalyviais.  

 • Ypač paprasta ir patogi
 • Įprasta kompleksų, objektų struktūra
 • Ypač lankstus darbas su sąmatomis, neišsemiamos jų redagavimo galimybės
 • Ypač paprastas įkainių bei resursų įterpimas į sąmatą
 • Maksimaliai funkcionalios resursų išrankos
 • Visos standartinės sąmatų spausdinamos formos, neribotas kiekis papildomų, individualių formų
 • Nepralenkiamos eksporto ir importo galimybės
 • Ypač lankstus aktavimas
 • Visi suvestiniai skaičiavimai, ataskaitos, žiniaraščiai
 • Informacijos kopijavimas nuo atskiro skaičiuko iki ištisų kompleksų
 • Įvairiapusis darbas tinkle
 • Galimybė paleisti programą iš bet kurio tinklo kompiuterio, jos nediegiant
 • Profesionalus vartotojo palaikymas ir aptarnavimas
 • Pilna normatyvinė darbų bazė; visos kainos, papildymai
 • Rusų bei anglų kalbomis
 • Rusijos federacijos valstybinė statybos ir remonto darbų bazė (GESN)

 Darbas su sąrašais

 • Iki 10 dokumentų sąrašų, kaip vietinių, taip ir tinkle
 • Galima dirbti visuose sąrašuose
 • Maksimali darbo sparta, nesvarbu kokio dydžio sąrašas
 • Vienu metu galima matyti kelių kompleksų ar objektų turinį
 • Vaizdas neapkrautas valdymo elementais, visi veiksmai atlikami per kontekstinį meniu
 • Įprastas kompleksų, objektų ar atskirų sąmatų kopijavimas ar perkėlimas (pvz., standartinių kombinacijų Ctrl+C, Ctrl+V pagalba)
 • Visi sukurti dokumentai atvaizduojami savo vietose viename sąraše, taip pat ir aktai bei kiti išvestiniai dokumentai; šakas galima suskleisti arba išskleisti
 • Kompleksai, objektai, sąmatos, aktai bei kiti dokumentai gali būti sudaromi keliais variantais, tuo palengvinant dokumentacijos sukūrimo organizavimą
 • Galima sudaryti resursų išrankas kompleksui ar objektui, ir vienu veiksmu sureguliuoti resursų pavadinimus, kodus, kainas, kiekius ir t.t. visose sąmatose iškart

Darbas su sąmata

 • Įprastas sąmatos atvaizdavimas Microsoft Excel tipo lentele
 • Ypač paprastas visų reikšmių redagavimas: reikšmės vedamos tiesiai cėlėse, dokumentas perskaičiuojamas automatiškai
 • Realizuotas „tikslinis“ redagavimas: vartotojas gali redaguoti bet kurią sumą tiesiogiai, programa pati taip perskaičiuoja kiekius ar kainas, kad gautųsi reikiama reikšmė
 • Galima perskaičiuoti bet kokiu kainų lygių, taip pat ir firminiu
 • Galima skaičiuoti bet kuria valiuta; jei sąmata perskaičiuota eurais, visi kiti veiksmai (pvz., naujų įkainių įterpimas) irgi bus eurais
 • Laisvas suskirstymas skyriais ir poskyriais
 • Galima parametrizuoti skyrių (pvz., sudaryti vienam m2, ir keičiant vieną parametrą, gauti ir 19 m2, ir 213 m2)
 • Maksimaliai paprastas ir įprastas bet kokios informacijos kopijavimas: nuo pavienio skaičiaus iki ištisų skyrių
 • Kompleksinis resursų redagavimas
 • Galima laikinai įskaičiuoti visus ar tik pasirinktus priskaičiavimus ir dirbti tiesiogiai su „konkursine sąmata“
 • Neribotas kiekis sąmatų formų, visas galima paprastai priderinti prie konkrečių pageidavimų
 • Visos apipavidalinimo priemonės
 • Veikia pažingsninis atstatymas (angl. undo, redo)
 • Galimybė naudoti formules
 • ir t.t.
 

Įkainiai, resursai

 • Vienas langas ir skyrių, ir įkainių, ir resursų įterpimui
 • Reikalingo įkainio pasirinkimas sąraše naršant arba paieškos būdu (pagal vieną ar kelis žodžius, visoje bazėje arba pasirinktoje srityje)
 • Įkainių sąrašo atvaizdavimas pilnu turiniu ar iškart grupėse
 • Sąraše galima atvaizduoti kelias bazes (pvz., normatyvinę bei firminę)
 • Resursai įterpiami kaip atskira pozicija, taip ir prie kitų
 • Įkainius bei resursus galima rinkti ir tiesiog vedant kodą („greituoju būdu“)
 • Pasirinkus įkainį ar resursą, ar tiesiog įvedus kodą, iškart, automatiškai parodoma kaina už mato vienetą
 • Galima redaguoti įkainį ar resursą, priskaičiuoti norimus sąlygų koeficientus, pastabų pavidalu išrašyti darbų sudėtį ir t.t.
 • Norimi įkainiai ir resursai talpinami į paketą, iš kurio informacija į sąmatą patenką uždarant langą (paspaudus mygtuką „Formuoti sąmatą“); pakete visą informaciją galima redaguoti
 • Visi parametrai, pvz., kokiomis kainomis skaičiuoti, kaip atvaizduoti vienokią ar kitokią informaciją, ir t.t. derinami labai paprastai, todėl kiekvienas vartotojas gali susikurti jam patogią aplinką
 • Pilna normatyvinė bazė (Statybos ir montavimo, remonto, restauravimo, kelių tiesimo ir priežiūros, melioracijos ir kt. darbai), visos kainos ir papildymai
  

Virtualioje parodoje:

Partnerių paieška:

Verslo klientui:

Kataloginė informacija

Pagrindinė informacija apie produktą:

SES būdingas maksimalus lankstumas, didelės importo bei eksporto galimybės, ypač patogi sąsaja, lietuviška bei naujoji Rusijos Federacijos normatyvinė darbų ir resursų bazė. Yra lietuviška, rusiška ir angliška versijos.

Parodoje pristatomas kartu su bendru UAB "Constructus", UAB "IN RE" ir SES produktu "SAS - automatizuotas sąmatų sudarymas", sujungiančiu konstrukcinį projektavimą su ekonominiu, įgalinančiu vienu mygtuko paspaudimu automatiškai gauti detalią statinio sąmatą.

Produkto rinka:

Statybos ir projektavimo įmonės, stambesnės pramonės įmonės, kontroliuojančios institucijos, savivaldybės

Marketingas:

Pirmąkart SES pristatyta parodoje „Infobalt 2004“ , vėliau - seminaruose-prezentacijose visuose didesniuose Lietuvos miestuose. 2005 m. parduota 50 darbo vietų, dar apie 160 ankstesnės versijos vartotojų jau perėjo prie SES2004 (dar maždaug 50 vartotojų taupumo sumetimais įsigijo SES2000). Produkto vienos d. v. kaina - 1 500 Lt, kiekvienos papildomai diegiamos d. v. kaina - 300 Lt, d. v. tinkle nemokamos. Vartotojo priežiūra bei programos ir duomenų bazių aptarnavimas gali būti vykdoma pagal metines abonentines sutartis arba pagal faktą. Parduodama tiesiogiai ir per platintojus (pasirašytos sutartys su J.Daubaro IĮ, UAB
„IN RE“, UAB „Edrana“ ir kt.).

Tolimesni produkto vystymo planai:

Numatomas tolesnis produkto integravimas su projektavimo, kalendorinio planavimo bei apskaitos sistemomis (tokio integravimo pavyzdys - SAS projektas), taip pat visiškai funkcionali internetinė versija.

 

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos