parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Įmonės administravimo ir dokumentų valdymo sprendimai

SEKASOFT, UAB

Stendo nr.:    G5.09  

Lietuva, LT-44249 Kaunas, S. Daukanto g. 25
WWW:www.sekasoft.com
Vadovai:Antanas Jankūnas, direktorius

Asmuo kontaktams:

Tomas Lauruška
Tel.:+370 5 3732 1341
+370 687 96500
Faks.:+370 5 3740 7340
E.paštas:t.lauruska@sekasoft.com

Logo

Apie UAB "Sekasoft"

Istorija.

1994 metais, turint tikslą kurti programinę įrangą ir diegti verslo valdymo sistemas, buvo įkurta UAB „Sekasoft“.

Turėdama aukštos kvalifikacijos sisteminio programavimo specialistus, įmonė vykdė operacinių aplinkų sulietuvinimą. 1994 m. Ryšių ir informatikos ministerijos užsakymu buvo sulietuvintos UNIX sistemos (IBM, „Hewlett-Packard“, SUN ir SCO).

Nuo 1996 metų įmonė pradėjo verslo valdymo sistemos „Concorde XAL“ diegimus.

1996–1998 metais įmonė kartu su IBM atstovybe Lietuvoje ir kitais IBM verslo partneriais dalyvavo 7 milijonų JAV dolerių vertės Lietuvos mokyklų kompiuterizavimo projekte, kuriame buvo atsakinga už bendros 1500 mokyklų infrastruktūros, siejančios 2500 asmeninių kompiuterių ir 120 serverių, sukūrimą.

1997 metais įsisavinta, sulietuvinta ir pradėta diegti „GoPro“ – IBM dokumentų ir organizacijos administravimo sistema „Lotus Notes“ terpėje. Pradėta formuoti administracinės informacinės sistemos koncepcija, architektūra, infrastruktūriniai ir programiniai sprendimai.

1997 metais kartu su Lietuvos kompiuterininkų sąjunga ir IBM atstovybe Lietuvoje įkurta mokslo ir technologijų tyrimo bei diegimo viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“, kurio tikslas – konsoliduoti verslo įmones ir mokslo įstaigas kuriant ir diegiant pažangias informacijos technologijas ir integruojant jas į informacinę Lietuvos infrastruktūrą. Institutas yra ECDL („European Computer Drivers Licence“) programos Lietuvoje vykdytojas.

UAB „Sekasoft“ veikla buvo kryptingai vykdoma tokiose srityse:

- verslo valdymo sistemų diegimo („Concorde XAL“),

- kolektyvinio darbo sistemų „Lotus Notes“ terpėje kūrimo ir diegimo,

- informacinių sistemų infrastruktūros projektavimo ir priežiūros,

- techninės ir sisteminės programinės įrangos tiekimo.

Įgyta kompetencija ir patyrimas šiose srityse įgalino įmonę pateikti klientui bendrą informacinės sistemos sprendimą.

1999 metais buvo įkurta bendra įmonė UAB „Columbus IT Partner“, kuriai buvo perduota verslo valdymo sistemų diegimo kryptis. Šiuo metu „Columbus IT Partner“ diegia vieną pažangiausių verslo valdymo sistemų – „Navision Axapta“. Glaudus bendradarbiavimas su šia įmone, paruošti verslo valdymo sistemos ir administracinės informacinės sistemos integravimo sprendimai, suderintos projektavimo ir diegimo procedūros yra bendras „Sekasoft“ ir „Columbus IT Partner“ privalumas paruošiant ir įdiegiant pas klientą bendrą verslo valdymo ir administravimo sprendimą.

Kvalifikacija.

UAB „Sekasoft“ dirba 22 darbuotojai, iš jų 11 tiesiogiai dalyvauja administracinių informacinių sistemų kūrime ir diegime.

Turime 5 sertifikuotus „Lotus Notes“ profesionalus („CLP – Developer“ sertifikatas), 2 sertifikuotus Lotus Domino profesionalus („CLP – Administrator“ sertifikatas), 3 sertifikuotus Lotus Domino specialistus („CLS – Administrator“ sertifikatas), 3 sertifikuotus Microsoft profesionalus („MCP“), 2 sertifikuotus projektų vadovus („Comptia“ sertifikatas).

Partneriai.

UAB „Sekasoft“ atstovauja ir yra šių įmonių verslo partneris:

· „IBM Business Partner“ nuo 1994 metų,

· „Microsoft Solution Provider“ nuo 1997 metų,

· „Lotus Business Partner“ nuo 2001 metų,

· „DocLogix“ sprendimų partneris nuo 2005 metų.

Klientai.

UAB „Sekasoft“ klientai – stambios įmonės, bankai, draudimo kompanijos, valstybinės organizacijos, kurioms reikalingas išsamus sprendimas.

Žemiau paminėti seniausi klientai, pas kuriuos įdiegėme ir nuolat tobuliname kolektyvinio darbo priemones „Lotus Notes“ terpėje:

· AB „Lifosa“

· AB SEB Vilniaus bankas ir dukterinės įmonės

· AB „Sampo“ bankas ir dukterinės įmonės

· AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“

· Lietuvos Respublikos finansų ministerija

· UAB „Columbus IT Partner“

· UAB „Girteka“

· UAB „Lipnūs produktai“

· AB „Nuova“

Kataloginė informacija

Pagrindinė informacija apie produktą:

UAB „Sekasoft“ AIS ir „DocLogix“ produktų pagrindu diegia įmonės administravimo ir dokumentų valdymo sprendimus kaip techninių priemonių, programinės įrangos ir organizacinių pastangų visumą, orientuotą į verslo valdymo procesų kompiuterizavimą, dokumentų valdymą ir geresnį informacijos panaudojimą.
AIS - kompleksinis dokumentų valdymo ir įmonės administravimo sprendimas „Lotus Notes“ terpėje, realizuojamas efektyviai panaudojant kompiuterizuotas kolektyvinio darbo priemones.
„DocLogix“ - sprendimas „Microsoft“ technologijų pagrindu tiems, kurie taupo laiką, įmonės lėšas, siekia valdyti dokumentų srautus, vertina patogumą bei paprastumą.

Produkto rinka:

UAB „Sekasoft“ tikslinė sprendimų rinka - finansų, gamybos, teisinių paslaugų, konsultavimo, transporto bei valstybinis sektoriai.

Marketingas:

Šiuo metu produktą naudoja kelios Baltijos regiono mastu veikiančios įmonės.
Bazinė sprendimo kaina, atsižvelgiant į naudotojų skaičių ir įsigyjamų licencijų kiekį, vienam registruotam naudotojui siekia: AIS – nuo 200 iki 300 eurų, „DocLogix“ – nuo 130 iki 200 eurų. „Sekasoft“ taip pat siūlo visą sprendimą, į kurį įeina produkto licencijų skaičius, programinė įranga, serveris, veiklos procesų analizė, diegimo darbai bei mokymai ir konsultacijos.
Pagal pasirašytą sutartį reguliariai atnaujinamos AIS modulių versijos, ištaisant pastebėtas klaidas ir papildant naujomis funkcijomis, mokomi ir konsultuojami AIS bei „DocLogix“ naudotojai ir administratoriai, sistemos papildomos naujomis funkcijomis pagal kliento poreikius.

Tolimesni produkto vystymo planai:

Artimiausi plėtros planai – susieti sprendimus su verslo valdymo sistema (VVS), įdiegti ISO standartą, plėtoti ryšių su klientais valdymo sistemos (CRM) susiejimą.

 

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos