parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Parodoje INFOBALT 2005 pristatomas VDU Kompiuterinės lingvistikos centre sukurta automatinė tekstų analizavimo priemonė. Ši nemokama, laisvai internete prieinama (http://donelatis.vdu.lt/) paslauga leidžia vartotojui be specialių kalbos analizės programų ištirti pasirinktą tekstą trimis lygmenimis:  sudaryti žodžių dažnumų sąrašą, gauti statistines teksto charakteristikas ir patikrinti teksto prototipiškumą 6 funkcijoms.

Ši priemonė praktiškai įgyvendina originalią tekstų funkcijų nustatymo metodologiją, kuri pagrįsta moksliniu tyrimu, aprašytu 2004 m. VDU apgintoje Andriaus Utkos disertacijoje „Statistinis tekstų funkcijų nustatymas“. Analogų neturintis tekstų funkcijų nustatymo metodas remiasi prielaida, kad tam tikrų labai dažnų lietuvių kalbos žodžių formų pasiskirstymas tekstuose ir statistiniai tekstų požymiai lemia tekstų funkcijas. Skiriamos šešios tekstų funkcijos: spontaniškas ekspresyvumas, naratyvumas, direktyvumas, nespontaniškas ekspresyvumas, apeliatyvumas ir deskriptyvumas. Analizuojamo teksto prototipiškumas priklauso nuo funkcijai būdingų požymių vartosenos intensyvumo. Pavyzdžiui, spontaniška ekspresyvi kalba yra būdinga šnekamosios kalbos tekstams, kuriuose vyrauja ekspresyvūs trumpi žodžiai (pvz., tai, jau, čia), pertarai ir jiems būdingas neturtingas žodynas. Taigi pagal šiuos požymius bet kuris tekstas bus įvertintas kaip daugiau ar mažiau prototipiškas šnekamajai kalbai.

Automatinė tekstų funkcijų nustatymo priemonė galėtų sudominti lietuvių kalbos tyrėjus, lingvistus besidominčius stilistika ir teksto funkcijomis; informatikus, tiriančius automatinį tekstų klasifikavimą; įmones, kuriančias kompiuterinius lietuvių kalbos produktus ir kt.

Šios paslaugos sukūrimą parėmė prof. Viktorijos Skrupskelytės įsteigta stipendija.

Konsultacijos ir išsami informacija apie Automatinę tekstų funkcijų nustatymo priemonę teikiama VDU Kompiuterinės lingvistikos centro stende nr. 5G.18. 

2005-10-28

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos