parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

ITT sprendimų forumas, 5-osios salės galerija, konferencijų salė 5.2

ICT Solutions Forum, Conference hall 5.2 in 5th exhibition hall gallery

Spalio 27 d. (ketvirtadienis)

VIEŠŲJŲ E. PASLAUGŲ PLĖTRA   

11.00 – 11.10
Įžanginis žodis/Lead-in.
Aurimas Matulis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius/ Director of the Comitee of Information Society at the Lithuanian Government

 11.10 – 11.25
Elektroninės valdžios plėtra Lietuvoje/Development of E-Government in Lithuania.
Pranešėjas/Speaker – Saulius Jastiuginas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas/Director’s assistant at the Information policy department at the Lithuanian Ministry of Interior

  11.25 – 11.40
E. valdžios plėtros eiga ir perspektyvos
Pranešėjas Martynas Jokubauskas ,Informacinių sistemų skyriaus vyr. specialistas

11.45 – 12.00
Lietuvos muitinės viešosios elektroninės paslaugos/Public e-services of Lithuanian Customs.
Pranešėjas/Speaker – Vytenis Ališauskas, Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus pavaduotojas/Directors assistant at the Customs information systems center.

12.05 – 12.25
Elektroninės informacijos saugos užtikrinimo valstybės institucijų informacinėse sistemose teisiniai aspektai/ Legal aspects of information security in government institutions
Pranešėjas/Speaker – prof. Rimantas Petrauskas, Mykolo Romerio universitetas/Mykolas Romeris university

12.25 – 12.45
Elektroninės informacijos saugos strategija/Strategy of electronic information security 
Pranešėjas/Speaker – Torvaldas Česnulevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento Saugumo priežiūros skyriaus vedėjas/ Manager of Manager of the Comitee of Information Security at the Department of Information Systems at the Lithuanian Government

12.45 – 13.05
Informacijos saugos mokymai valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams/ Information security training for the government institutions employees.
Pranešėjas – Adolfas Vala, UAB „Blue Bridge“ 

13.05 – 13.20
SVDPT – Europos Sąjungos administracijų tinklo TESTA tęsinys Lietuvoje/Continuation of EU administrations network TESTA in Lithuania.        
Pranešėjas – Romualdas Krukauskas, VĮ „Infostruktūra“  

13.20 – 13.50
IT paslaugų valdymo svarba valstybinėse įstaigose/ / The importance of IT services management in public institutions
Pranešėjas/Speaker – Ričardas Baranauskas, UAB „Blue Bridge“ 

14.00 – 15.30
Viešosios interneto prieigos reikšmė informacinės visuomenės plėtrai/The importance of public internet access to the development of the information society
Pranešėjai: IVPK, VRM, aljanso „Langas į ateitį“, VIPT projekto atstovai. (seminaras savivaldybių administracijos direktoriams ir informacinių technologijų specialistams)/Seminar to the directors of municipality administrations and information technology specialists. 
 Seminaro vedėja - Loreta Križinauskienė, aljanso „Langas į ateitį“ direktorė/ director of alliance “Langas į ateitį”.
Pranešėjai / Speakers: IVPK, VRM, aljanso „Langas į ateitį“, VIPT projekto atstovai./ representatives of IVPK, VRM, alliance “Langas į ateitį” and VIPT project

14.00 – 14.15
Lietuvos žinių visuomenės plėtros pažangos apžvalga/ Review of the progress of Lithuanian information society development 
 Linas Pečiūra, IVPK Informacijos sklaidos ir ES reikalų sk. Vedėjas/ Manager of the department of EU affairs and IVPK Information dispersion  

14.15 – 14.30
Viešųjų interneto prieigų tinklo plėtra/Development of public internet access network
Saulius Jastiuginas, VRM Informacinės politikos dep.dir.pav./Director’s assistant at the Information policy department.

14.30 – 14.45
„Langas į ateitį“ iniciatyva ir viešosios interneto prieigos centrai/Initiatives of “Langas į ateitį” and public internet access centers.
Rita Laukaitytė, aljanso „Langas į ateitį“ projektų vadovė/ project manager of alliance “Langas į ateitį

14.45 – 15.00
VIPT projekto koordinacinio centro vadovė, „Viešosios interneto prieigos taškai kaimo vietovėse"/ Public internet access places in villages
Jurgita Vitkauskaitė VIPT projekto koordinacinio centro vadovė. / Coordination center manager of VIPT project

15.00 – 15.15
Informacinės visuomenės plėtros planai Panevėžio savivaldybėje/Plans of Information society development in the municipality of Panavėžys
Rita Bytautaitė, Panevėžio savivaldybės IT skyriaus vedėja/ Manager of IT departments in the Panevėžys municipality

15.15 – 15.30
Biblioteka ir viešoji interneto prieiga/Library and public internet access.
dr.Audronė Glosienė, VU Komunikacijos fakultetas/ VU Faculty of Communications 

15.40 – 16.20
Dvimiesčio regioninė grupė – pirmasis žingsnis savivaldybių „e. sujungties“ (e-merge) procesuose. / Regional Group of five municipalities – the first step for e-merge processes development.
Pranešėjas/Speaker – Kęstutis Vaitukaitis, Elektrėnų meras/mayor of Elektrėnai Municipality 

E.processes in rural municipalities: common sharing of knowledge and resources is the way to go.
E. procesai kaimiškosiose savivaldybėse – bendras kelias vienijant žinias ir išteklius. 
Pranešėjas/Speaker – dr. Jon Thorhallsson, Islandijos e. vyriausybės atstovas 

Projektai RITA 5 ir „@kademija“ – pažangus e. procesų plėtros modelis regionų savivaldybėms/Projetcs RITA 5 and @kademija – the advanced model for e-processes development in regional municipalities.
Pranešėjas/Speaker – Rimantas Varanauskas, VšĮ „Jaunimo krantas“ valdybos pirmininkas/ Chairman of the Board of Public Enterprise „Youth Coast“

16.30 – 16.45
„Sodros“ elektroninės paslaugos: šiandien ir rytoj/E-Services in “Sodra”: today and tomorrow.
Pranešėjas – Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjas Valdas Žekonis /Director of the department of Development of Information Systems.

16.50 – 17.05
Centro poliklinikos viešosios e.paslaugos/Public e-services in Center clinics
Pranešėjas / Speaker– Direktoriaus pavaduotoja asmens sveikatos priežiūrai Audronė Juodaitė Račkauskienė

17.15 – 17.35
E. parašo sertifikavimo paslaugos/E-Signature ceritification services
Pranešėjas – Mudrik Dadašov, UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras

17.40 – 18.05
Sėkmės istorijos diegiant efektyvumo valdymo priemones privačiame ir viešajame sektoriuose/ Success stories about installation of efficiency management means in public and private sectors
QPR – „Subalansuotų rodyklių sistemos įrankis“/QPR – Tool of balanced inidicator systems
Pranešėjas – Teemu Lehto, „QPR Professional Services“ viceprezidentas, vadovas/ “QPR ProfessionalServices”vicepresident, director   

18.10 - 18.30
Elektroninės socialinės paramos paslaugos
Pranešėjas - dr Vygintas Grinis, Kauno savivaldybės Plėtros programų valdymo skyrius
 

Spalio 28 d.

Įmonių ir jų partnerių, dalyvaujančių ITT sprendimų forume, produktų, paslaugų, sprendimų ir projektų pristatymas/Presentation of products, services, solutions and projects of companies and partners, participating in ITT solutions forum          

10.30 – 10.50
Įmonės valdymo procesų kompiuterizavimas: „Workflow management“.
Rengėja/Organiser – UAB „Sekasoft“
Pranešėjas/Speaker – Antanas Jankūnas, direktorius

11.00 – 11.20
Informacijos ir žinių valdymas įmonėje: vadovo požiūris. / Enterprise information and knowledge management. Rengėja/Organiser – UAB „MicroLink Lietuva“
Pranešėjas/Speaker – Mantautas Daunys,UAB „MicroLink Lietuva“ konsultantas

11.30 – 11.45
„DocLogix“ – nepopierinis organizacijos valdymas. / “DocLogix” – paperless organization management.
Rengėja/Organiser – UAB „DocLogix“
Pranešėjas/Speaker – Mindaugas Žironas, UAB „DocLogix“ produkto direktorius

11.50 – 12.20
Atvirieji standartai valstybės institucijose – kelias į informacinę visuomenę./ Open standards in public sector - the road to information society.
Rengėja/Organiser – VO „Atviras kodas Lietuvai“
Pranešėjas/Speaker – Jaroslav Šatkevič, VO AKL prezidentas

„OpenOffice.org 2.0“ – naujos kartos biuro programų paketas verslui ir valstybės institucijoms/ OpenOffice.org 2.0 - a new generation office suite for business and government
PranešėjasSpeaker – Mantas Kriaučiūnas, VO AKL ekspertas

12.20 – 12.30
„IBM Linux“ naujienos/“IBM Linux” news
Pranešėjas – Rimantas Vaitkus, „IBM Lietuva“

12.30 – 12.45
„Linux“ tendencijos ir varomosios jėgos/“Linux” tendencies and motivity.
Pranešėjas – Janis Treijs, „Novell Latvija“

12.45 – 12.55
„Linux“ vieta IT infrastruktūroje/Place of “Linux” in the IT facility
Pranešėjas – Žygimantas Jančoras, UAB „Patikimi sprendimai“

12.55 – 13.00
„Linux“ specialistų rengimas/Training of “Linux” specialists.
Pranešėja – Lilija Svetikienė, Baltijos kompiuterių akademija
VO „Atviras kodas Lietuvai“

13:05 – 13. 20
Elektroninė mokslinių skaičiavimų paslauga „NullGRID“/NullGRID - electronic service for scientific calculations
Rengėja/Organiser – UAB „B.G.M“
Pranešėjas/Speaker – Arūnas Birmontas, UAB „B.G.M.“ direktorius

13.25 – 14.00
QPR kompasas ir žemėlapis verslo kapitonams
Pranešėjas – Teemu Lehto, „QPR Professional Services“ viceprezidentas, vadovas/QPR Collaborative Management Software

14.10 – 14.30
Rengėja/Organiser – UAB „Hnit-Baltic Geoinfoservisas“ 
„ArcLogistics Route“ – priemonė sutaupyti iki 25 proc. logistikai skirtų lėšų.
„ArcLogistics Route“ – a  tool helping to save up to 25 % of logistic costs.
Pranešėjas/Speaker – Raivaras Klypšas, UAB „Hnit-Baltic Geoinfoservisas“ Inžinerijos ir transporto sprendimų departamento vadovas / Head of Engineering and Transport Solutions Department             

14.35 – 14.55
Rengėja/Organiser – UAB „Info-Tec“
Integruota dokumentų ir elektroninės informacijos saugojimo sistema eArchyvas
/Integrated documents and e-archiving system eArchive
Pranešėjas/Speaker – Paulius Zabielskas

15.00 – 15.20
Produktų linija „Avilys“: mažiau popieriaus – daugiau tvarkos/Products line "Avilys": less paper - more order
Rengėja/Organiser – UAB „Sintagma“
Pranešėjas/Speaker – Albertas Šermokas, UAB „Sintagma“ vykdomasis direktorius/ Director of Operations of UAB "Sintagma

15.30 – 15.50
Programos „Asteros sąmatos“ pristatymas. / Presentation of software “Astera estimates”.
Rengėja/Organiser – UAB „Astera“
Pranešėjas/Speaker – Dr. Vytautas Slivinskas, UAB „Astera“ direktorius

16.00 – 16.20
Verslo valdymo sistema „iPyramid.bizlogic“/ Business management system iPyramid.bizlogic.
Rengėja/Organiser – UAB „Assis“
Pranešėjas/Speaker – Arnoldas Ramonas, UAB „Assis“ direktorius

16.30 – 16.50
Gamintojų ir importuotojų atsakomybė dėl EEĮ atliekų/The responsibility of producers and importers for WEEE waste recycling
Rengėja/Organiser – UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas"
 

 17.00 – 18.05
Lietuvos ITT įmonės kviečiamos burtis į organizaciją, kuri padės kompanijoms surinkti, administruoti ir utilizuoti el. įrenginius (kompiuteriai, monitoriai, sprinteriai, telefonai ir pn.)/Invitation to Lithuanian ITT companies to cluster into an organization to help to collect, administer and utilize hardware (computers, monitors, printers, telephones, etc. )
„ES direktyvos dėl šiukšlių utilizavimo įgyvendinimas: iššūkis Lietuvos ITT įmonėms, valstybei, asocijuotoms struktūroms/EU directives on waste management – new challenge to Lithuanian  ITT companies, government, and associated structures

Spalio 29 d. (šeštadienis)

11.00 – 11.20      Rengėja / Organiser – SES, UAB „IN Re“.
SAS – sąmatų automatizuotas sudarymas. / SAS – Automated Estimation System.
                                                                                                                                                                       11.30 – 14.30      IT „guru“ konkurso finalas/Final of IT “guru” competition
Rengėjos / Organisers – asociacija „Infobalt“,  „CV-Online Lietuva“

14.40 – 15.40      EPRI-START projektas Lietuvoje/EPRI-START project in Lithuania
Pranešėjas/Speaker – Rytis Zabielskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

                         STARNET projektas Lietuvoje/STARTNET project in Lithuania
Pranešėjas/Speaker – Nikolaj Goranin, asociacija „Infobalt“

                        IST4Balt projektas Lietuvoje/IST4Balt project in Lithuania
Pranešėjas/Speaker – Edmundas Žvirblis, asociacija „Infobalt“ 

2005-10-18

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos