parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

SISTEMOS PRIVALUMAI

- Pasirenkama duomenų surinkimo sklaida įmonėje, pagal norimą valdymo tikslumą.
   - Lengvai konfigūruojama gamybos proceso atvaizdavimo struktūra.
   - Vartotojo sąsaja orientuota į pramonės darbuotojus, nedideli techniniai reikalavimai duomenų terminalams.
   - Galimybė jungti su sistema automatinius duomenų įvedimo ir išvedimo terminalus, gamybinius įrengimus.
   - Modulinė sistemos struktūra – kiekvienai pareigybei lokalizuoti naudojamas atskiras modulis.
   - Sistema pritaikyta ISO9001:2001 KVS standartą turinčioms ar siekiančioms įmonėms.

SISTEMOS SAVYBĖS

Užsakymų valdymo modulis:
   - Klientų užsakymų priėmimas, žaliavų reikalingų konkretaus užsakymo įvykdymui kiekio sandėliuose patikrinimas,
     užsakymo paleidimas gamybai, pagamintos produkcijos atidavimas užsakovams.
   - Rezervinės gamybos valdymas.
   - Lydraščių (gamybos planų) gamybiniams barams (operacijoms) formavimas ir spausdinimas
   - Gamybos užsakymų vykdymo eigos stebėjimas gamybos procese ir konkrečiuose mazguose realiuoju laikų.
   - Visos gaminamos produkcijos ir/ar atskirų gaminių einamuoju momentu būklės stebėjimas.
   - Gamybinių resursų, gamybos barų apkrovimo stebėjimas, užsakymų atlikimo terminų pateikimas.

  Gaminių rengimo, normavimo modulis:
   - Gaminių specifikacijų ir technologinių maršrutų sudarymas per gamybinius barus.
   - Gaminių technologinių versijų valdymas, diegimas gamyboje.
   - Gaminių technologinės dokumentacijos sudarymas ir spausdinimas (atitinka ISO9001:2001 KVS standartą).
   - Technologinių operacijų normų pateikimas (technologinės taros, laiko sąnaudų, kaštų).

  Pardavimų modulis:
   - Pardavimų fiksavimas žurnale. 
   - Sąskaitų-faktūrų išrašymas pagal užsakymus.
   - Skolininkų sekimas, atsiskaitymų fiksavimas.
   - Kainininkų atskiriems klientams sudarymas, kainininkų istorija, gaminių savikainos pateikimas, užsakymo
     pelningumo apskaičiavimas pagal pardavimus .

  Pirkimų – sandėlio modulis:
   - Pirkimų užsakymų valdymas.
   - Pirkimų sąskaitų (invoisų), muitinės deklaracijų, transportavimo ir kitų dokumentų fiksavimas ir žaliavų savikainos
     suskaičiavimas.
   - Žaliavų poreikio prognozavimas pagal planuojamą gamybą.
   - Žaliavų likučių sandėliuose peržiūra, inventorizacijos vykdymas, gaminių ir pusgaminių likučių fiksavimas ir
     menamas jų išskaidymas į žaliavas.
   - Žaliavų klasifikatoriaus tvarkymas.

  Gamybos modulis:
   - Gamybos lydraščių (planų) pateikimas į darbo vietas.
   - Darbuotojų atliktų darbų fiksavimas.
   - Darbuotojų išdirbio, įrengimų apkrautumo fiksavimas.
   - Medžiagų, pusgaminių judėjimo baruose fiksavimas.

  Ekonominių rodiklių modulis:
   - Atskirų gaminių savikainos ir pelningumo kalkuliavimas pagal realų medžiagų sunaudojimą, įrengimų amortizaciją,
     energijos sunaudojimą ir kitas gamybines išlaidas.
   - Gaminių savikainų, pelningumų tarpusavio palyginimas.
   - Gamybos resursų išnaudojimo analizė (darbuotojų išdirbiai, įrengimų darbo valandų skaičius, sunaudota energija
     ir kita).

  Kokybės kontrolės modulis:
   - Gaminių neatitikčių fiksavimas pagal nurodytas problemas, konkrečius komponentus.
   - Remonto specifikacijų sudarymas.
   - Neatitikčių analizė pagal problemas, gaminius, komponentus.

  Kontaktų modulis:
   - Įmonės klientų, tiekėjų, partnerių ar kitų įmonių kontaktų registro tvarkymas.
   - Finansams reikalingos informacijos apie įmones tvarkymas.
   - Priminimų susitikimams, užduotims sudarymas ir valdymas.

  Personalo modulis:
   - Įmonės darbuotojų informacijos tvarkymas.
   - Vartotojų prieigos teisių sistemoje konkretiems vartotojams suteikimas ir valdymas.
   - Darbuotojų išdirbių peržiūra tam tikram laikotarpiui.

Patalpino: Gediminas Lagunavičius, KODINIS RAKTAS, V.Stonkaus firma

2005-10-14

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos