parodos logo 2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Pagrindiniai rėmėjai:

BlueBridge

Microsoft

Siemens

Omnitel

Rėmėjai:

BOD

Oracle

akelote

„Infobalt“ dienraštis:

Lietuvos Žinios

„Infobalt“ televizija:

Lietuvos Televizija

„Infobalt“ radijas:

Lietuvos radijas

Reklama:

JCDecaux

Organizatorius:

Infobalt

Rangovai:

Visus Plenus   Litexpo

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Pagrindinė informacija apie produktą:

VĮ  „Infostruktūra“ Vyriausybės ir VRM įgaliojimu administruoja Saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą (SVDPT) ir teikia šiame atskirtame nuo interneto tinkle saugių komunikacijų paslaugas valstybės institucijoms, taip pat užtikrina ryšį su Europos Sąjungos administracijomis per TESTA (Trans Europien Services for Telematics between Administrations, angl.) tinklą.
SVDPT tinkle yra teikiamos šios paslaugos:
• saugus šifruotų duomenų perdavimas tarp LR valstybės institucijų ir joms pavaldžių įstaigų;
• prijungimas prie ES elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų IDABC programos tinklų;
• saugus ryšys su nevalstybinėmis įstaigomis ir piliečiais;
• uždaras elektroninis paštas;
• saugi tarnybinių stočių ir informacijos priegloba;
• informacijos su slaptumo žymomis perdavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos įgaliotiems adresatams.

Nuo 2004 metų SVDPT-IDABC programos tinklų paslaugomis naudojasi VRM (DUBLINET, EURODAC), Ūkio ministerija (SIGL), Žemės ūkio ir Finansų ministerijos (SFC). 2005 metais Susisiekimo ministerija praėjo dirbti su TACHONET sistema, VRM – su PROCIV-NET civilinės saugos sistema. Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra, specialiosios tarnybos ir daug kitų valstybės institucijų šiandien naudojasi SVDPT tinklu.

LR institucija, prisijungdama prie SVDPT tinklo, sudaro su "Infostruktūra" paslaugų teikimo sutartį  kurioje nustatomos komunikacijų taisyklės ir atsiskaitymo už paslaugas kaina, šalių teisės ir pareigos, privalomi SVDPT saugos politikos principai vartotojui. SVDPT kainas tvirtina VRM ministras įsakymu pagal valstybės apibrėžtą monopolinio pobūdžio prekių (paslaugų) kainų ir tarifų nustatymo tvarką . 

Jau dabar SVDPT tinklu galima perduoti duomenis turinčius slaptumo žymą “Riboto naudojimo”. 2005 metų pradžioje SVDPT kamieninės dalies sukūrimo projektas vienas iš pirmųjų Lietuvoje gavo struktūrinių fondų paramą. 2007 metais, užbaigus šį  projektą, SVDPT tinklas apims visos Lietuvos apskričių ir rajonų centrus, juo bus galima perduoti informaciją su slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Ateityje bus sukurta reagavimo į kompiuterinius incidentus SVDPT CERT tarnyba, išvystytas SVDPT funkcionalumas įslaptintos elektroninės informacijos perdavimo srityje.

Patalpino: Romualdas Krukauskas, INFOSTRUKTŪRA, VĮ

2005-10-23

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office(eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos